10

Adoptie is geen dierenhandel, Mr. de Eerste Minister, en reddingswerkers zijn geen smokkelaars

Open brief van de verenigingen voor dierenwelzijn
Aan:
– de eerste minister Mr. Kyriakos Mitsotakis,
– de president van de Helleense Republiek mevrouw Katerina Sakellaropoulou,
– het Ministerie van Plattelandsontwikkeling en Voedselvoorziening,
– het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
– het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
– de Ambassades van de volgende landen: Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Nederland,
Zweden, België, Denemarken, Noorwegen, Finland


Jarenlang hebben vrijwilligers in het hele land hun leven gewijd aan het verbeteren van de
levenskwaliteit van zwerfdieren en huisdieren, die, zoals we weten, een van de open wonden van
Griekenland zijn.
We doen sterilisaties, info sessies, reddingen en adopties, in Griekenland en in het buitenland,
uitsluitend gebaseerd op onze liefde voor de dieren en hun welzijn. We hopen dat de situatie zal
verbeteren, dat de nieuwe generatie de fouten van de vorige niet zal maken en dat ons land, het
land waar we van houden en waar we in leven, in de toekomst een optimistischer beeld zal kunnen
tonen.
Naast de enorme strijd die we elke dag voeren, hebben we helaas ook te maken met ongegronde
leugens van een extreme minderheid, wiens enige doel laster lijkt te zijn, en hun drijvende kracht de
haat voor hun medemensen, maar vooral voor de dieren.
We zijn het eindelijk beu om te horen over “dierenhandel” en andere ongegronde beschuldigingen,
zelfs van kranten met grote oplage en populaire tv-kanalen, die hun informatie halen uit nepnieuws.
Terwijl de wereldwijde dierenwelzijnsgemeenschap vecht om de handel en smokkel van rasdieren
van gruwelijke fokkerijen te ontmantelen en bewustmakingscampagnes voert die adoptie bevordert,
noemt Griekenland de adoptie een “handel”, met vragen daarover zelfs binnen het parlement.
Nee, zwerfdieren worden niet “naar het buitenland gestuurd voor experimenten”, omdat geen enkel
laboratorium ex-zwerfdieren van verschillend ras, leeftijd en medisch profiel als proefdier gebruikt.
Vraag het maar aan om het eender welke wetenschapper. De dieren die bij experimenten worden
gebruikt, zijn voor dit doel gefokt en voldoen aan specifieke normen en rassen. De wereldwijde
gemeenschap voor dierenwelzijn vecht al jaren tegen deze praktijken. Nee, dieren worden niet naar
bordelen in Duitsland gestuurd. Is dit onze kijk op Europa? Op de Europese burgers? Op de toeristen
die de Griekse economie al jaren steunen? Wil Griekenland dit imago projecteren? Het land dat zijn
partners beschuldigt van bestialiteiten, zonder bewijzen? Nee, Europeanen kopen ook geen Griekse
zwerfdieren voor worst. Het zou natuurlijk financieel niet rendabel zijn, en niet alleen dat.
De wereld van dierenwelzijn staat open voor de hele wereld. Dierenwelzijnsorganisaties in
ontwikkelingslanden en landen met een enorm probleem van zwerfdieren rekenen op adopties in
Europa, Amerika en Canada. Veel dieren uit de Balkanlanden, Spanje, Italië, Turkije en Cyprus
worden in Europa geadopteerd. In de Verenigde Staten en Canada worden veel dieren uit Latijns-
Amerika en de Bahama’s geadopteerd. Veel honden uit Thailand, Zuid-Korea en de vreselijke Chinese

vleesmarkt worden gered en geadopteerd in Europa, de Verenigde Staten en Canada. De regels en
voorwaarden voor deze adopties zijn altijd heel streng, evenals de controles op kandidaat-families,
terwijl alle adopties openlijk en openbaar gebeuren. Helaas wordt adoptie alleen in Griekenland
voorgesteld als een ‘handel’ en is de betekenis ervan vertekend – alsof we op een andere planeet
leven.
Hoe is dit mogelijk? Is dit het beeld dat we als land wereldwijd willen promoten? Zijn dat de waarden
van ons land? Is dit het niveau van onze kennis en onze ethiek? Zijn onze Europese partners de
monsters die zwerfdieren uit Griekenland kopen en deze in bordelen uitbuiten? Doen Europese
burgers die op vakantie komen naar Griekenland en vertrekken met een bitterzoet gevoel, omdat ze
tijdens hun korte verblijf zoveel zwerfdieren en zoveel geketende dieren zien, aan bestialiteit?
Dagelijks vechten alle vrijwilligers in de straten van het land. Wat we doen is globale redding – van
begin tot eind: van de straat halen, opvangen, van voedsel en onderdak voorzien, veterinaire zorg,
sterilisatie, medisch onderzoek, vaccinaties, ontworming, behandelingen en operaties, tijd en
contact met het dier om vertrouwen te krijgen in de mensen, en natuurlijk adoptie zodat het dier
nooit meer de straat op moet. We redden dieren van een zekere dood en besmeuren daarbij onze
kleren en handen met bloed, we besteden onze tijd onbaatzuchtig uit liefde voor de dieren, en alles
wat we willen is om ze het beste te bieden wat we kunnen. Het enige wat we vragen is de steun van
de staat. Praktische ondersteuning.
We hebben onze acties bewezen – we bewijzen het elke dag – en onze daden zouden publiciteit
moeten zijn voor Griekenland. In plaats daarvan worden we dagelijks geconfronteerd met laster,
smaad en gemeentelijke autoriteiten die grotendeels naar believen handelen, die weigeren ons in de
ogen te kijken, die ons het fundamentele ontzeggen. En een staat die moeite heeft om eenvoudige
Europese dierenwetten te handhaven – alleen als het gaat om zwerfdieren, waardoor alle andere
dieren verplaatst kunnen worden met het doel op handel.
In alle landen van de Europese Unie wordt het transporteren van dieren gemakkelijk en legaal
gedaan met de aangifte op Traces, die, zoals correct is bepaald in de communautaire richtlijn, een
veiligheidsklep is voor een dier dat voor commerciële doeleinden zal worden verplaatst of
geadopteerd. Het is een systeem dat zorgt voor de traceerbaarheid van een dier: waar het vandaan
komt en wie de uiteindelijke ontvanger is. Het is een eenvoudig proces waarbij de lokale veterinaire
diensten van de bestemmingslanden worden geïnformeerd over zowel de aankomst van het dier als
de nieuwe voogd. Helaas is in Griekenland – en alleen in Griekenland – deze juridische praktijk van
het aangeven op Traces ingewikkeld en zelfs ondoenlijk, waardoor de adoptie van een dier door een
Europese burger bijna onmogelijk is. Waarom; om welke reden? Waarom worden Traces uitgegeven
voor alle dieren die we verhandelen en exploiteren – van geiten tot aal – en niet voor zwerfdieren
waarvan de verplaatsing niet-commercieel is? Waarom; Hebben de stemmen van de krankzinnigen
de bevoegde autoriteiten bereikt? Gelooft de Griekse staat dat zijn Europese partners aan
bestialiteit doen? Waarom steunt de staat de wettelijke organizaties niet, door het gemakkelijker
maken van transport en adoptie van dieren?
Vrijwilligers zijn geen ongeschoolde, luie, problematische mensen. Om dit allemaal te
verwezenlijken, hebben we persoonlijke bezittingen en tijd die we met onze gezinnen zouden
doorbrengen, opgeofferd. We zijn erin geslaagd om langdurige vertrouwensrelaties op te bouwen
onder elkaar en met vele buitenlandse vrijwilligers, die bezorgd zijn en vechten voor de dieren van
ons land.
Iedere dag vechten we, proberen we samen te werken met onze gemeenten, lokale autoriteiten en
veterinaire diensten. We vragen weinig en krijgen zo goed als niets – zo goed als niets in voedsel, zo

goed als niets in sterilisatie, zo goed als niets in welke vorm dan ook – en we blijven vechten uit liefde
voor de dieren. En in plaats van het respect dat we zouden moeten krijgen van de lokale overheid
voor het enorme werk dat we verrichten, staat de staat zelfs de adopties in de weg.
Het lijkt misschien ongelooflijk, maar er zijn mensen, in Griekenland en in het buitenland, die hun
leven geven voor waarden, zonder te streven naar winst.
Iedereen die razend schreeuwt en redding en adoptie onjuist ‘handel’ noemt, heeft nog nooit in zijn
leven een enkele zwerfhond gered. Hij kent de onkosten niet die gepaard gaan met veterinaire zorg,
onderzoeken, medicatie, controle onderzoeken, voeding, operaties en onderhoud. Deze uitgaven
worden grotendeels gedekt door donaties van Griekse en buitenlandse burgers, terwijl het geld dat
bij elke adoptie wordt gegeven, in de meeste gevallen niet eens 10% van deze uitgaven dekt. De
adoptievergoeding is een wereldwijde praktijk van toepassing bij iedere stichting. Het zorgt ervoor
dat een deel van de onkosten van de dieren wordt gedekt door de toekomstige voogden en is een
teken van goede wil en betrouwbaarheid van de toekomstige adoptiefamilie van het dier. De
adoptiebijdrage is in wezen een donatie en alleen in Griekenland noemt een minderheid, die op een
andere planeet lijkt te leven, de adoptievergoeding een commerciële transactie. Schaamte.
Het diervriendelijke publiek is wereldwijd enorm groot, met miljoenen mensen van over de hele
wereld. De mensen die ons volgen en ons al jarenlang vertrouwen, in Griekenland en in het
buitenland, zijn honderdduizenden. Ze vertrouwen ons omdat onze daden open en transparant zijn,
ons werk duidelijk is en onze toewijding onbetwistbaar is.
Er zijn verbazingwekkende adopties gedaan, zowel in Griekenland als in het buitenland, en we
hebben bewijzen van het welzijn van de dieren die we van de straat hebben gered, van de nachten
die we naast hen hebben doorgebracht, van hun lijden dat we samen hebben doorstaan en van het
voederen uit onze handen. Vraag ernaar. Kijk naar onze acties, onze sociale media pagina’s, onze
websites, praat met ons.
Praat met ons om meer te weten te komen over hoe we de Griekse burger hebben bijgestaan ​​door
te informeren, te helpen en te hopen op een betere toekomst. Vraag ons naar de mening van de
talrijke Europese burgers die Griekenland helpen, een land dat altijd door de filhellenen wordt
gesteund. Vraag ons naar Griekse en Europese burgers die Griekse straathonden hebben
geadopteerd – straathonden waarover ze boeken schrijven en verhalen delen met de wereldwijde
dierenwelzijnsgemeenschap. Vraag ons naar de Europese burgers die als toeristen het land
bezoeken en Griekenland prijzen, want hier vinden ze mensen zoals wij.
Vraag de minderheid die ons beschuldigt wat hun acties precies zijn. Hoeveel updates doen ze?
Hoeveel sterilisaties? Hoeveel reddingen? Hoeveel adopties? Waarom reageren ze niet op de handel
en zwarte markt van rashonden? Vraag hun wie de leden van hun stichtingen zijn en hoe actief ze
zijn. Vraag of het echte stichtingen zijn, met actieve vrijwilligers, en niet alleen namen op een vel
papier. Wat is hun oplossing voor het enorme probleem van ons land, een land waarvan ze zeggen
dat ze van houden en dat volgens ruwe schattingen minstens 3 miljoen zwerfhonden en tweemaal
het aantal zwerfkatten telt? En vooral, wat is hun bewijs?
Tenslotte zijn we al die onredelijke en ongegronde praktijken beu. We verbergen ons niet achter
screenshots van gestolen foto’s en nep-headers, we hebben absoluut niets te verbergen. Alles wat
we doen is transparant, openbaar en duidelijk. We zijn niet schuldig totdat het tegendeel is
bewezen, we zijn onschuldig en we roepen iedereen op die bewijzen heeft om het openbaar te
maken, zonder zich te verschuilen achter implicatie, verstrikking, anti-hellenisme, haat voor ons –
Griekse burgers die ons leven geven voor een beter Griekenland – en bovenal haat voor de dieren.

Als vrijwilligers hebben we geleerd om met onrecht om te gaan. Maar deze verdraaiing van de
waarheid is iets dat we niet meer mogen toestaan, omdat het niet alleen ons aangaat en raakt.
We verzoeken:
De eerste minister van het land voor een open gesprek met ons. Met ons die ons leven geven voor
een beter Griekenland. Met ons die in de frontlinie staan.
De ministeries van Plattelandsontwikkeling, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken om ons werk te
vergemakkelijken en niet te verhinderen met verkeerde interpretaties van de wet en onbegrijpelijke
circulaires.
De gemeentes in gesprek te treden met hun lokale stichtingen. De actieve lokale stichtingen ,
waarvan de vrijwilligers elke dag vechten om de levenskwaliteit van de dieren en inwoners van hun
gemeente te verbeteren. We erkennen dat sommige lokale autoriteiten tesamen werken met de
vrijwilligers en hen ondersteunen, en we danken hen daarvoor, maar helaas vormen ze een
uitzondering.
De ambassades om het voor de hand liggende te verduidelijken en het imago en de reputatie van
hun landen en burgers, die al jaren door de modder worden gesleurd, te herstellen. Zij kunnen voor
meer informatie contact met ons opnemen.
De Griekse staatsburgers nogmaals om ons te steunen, ons persoonlijk te leren kennen, ons werk te
zien, onze websites te bezoeken, onze verhalen te lezen, vrijwilligerswerk te doen en ons te helpen
vechten voor een betere toekomst. We zijn geen anonieme wezens die zich achter pagina’s
verbergen – we zijn burgers zoals jullie, vrijwilligers. We hebben banen, gezinnen, problemen en
hetzelfde leven als jullie, en degenen onder jullie die ons kennen, weten het heel goed.
De Europese burgers om te reageren, contact op te nemen met hun ambassades en helpen de
waarheid en hun reputatie te herstellen.
Ten slotte nodigen we elke stichting uit die hiermee instemt, contact met ons op te nemen om mede
te ondertekenen.

Ondertekend door de Griekse stichtingen:

 1. ‘ΑΓΓΙΖΩΟ’ Φιλοζωικό Σωματείο Κοζάνης (‘ΑGIZOO’, Kozani Animal Welfare)
 2. Αδέσποτα Όνειρα (Stray Dreams)
 3. Αδέσποτα Ωρωπιοτάκια (Strays of Oropos)
 4. Αδέσποτες Πατούσες Πύργου (Stray Paws of Pyrgos)
 5. Αδέσποτες Φωνές Stray Voices Μοσχάτου Ταύρου
 6. Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας (Larissa’s Stray Volunteers)
 7. ΑΔΕΣΠΟΤΟΛΟΓΙΟ (ADESPOTOLOGIO)
 8. ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ – STRAY PLANET
 9. Αδεσποτούλια Ξάνθης (Strays of Xanthi)
 10. ΑΝΙΜΑ Σύλλογος για την Ηθική Αντιμετώπιση των Ζώων Ιωάννινα (ANIMA Association for the Ethical Treatment of Animals Ioannina)
 11. Αχαϊκός Σύλλογος για τη Μέριμνα των Ζώων (Achaic Society for the Care of Animals, Patras, Greece)
 12. Γαλατσιώτικες Αδέσποτες Φάτσες ΓΑΦ (Animal Welfare of Galatsi GAF)
 13. Γνωρίζω – Αγαπώ – Φροντίζω (GAF)
 14. ‘Διασώζω’ – Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας (‘Diasozo’ Animal Rescue Team of Karditsa)
 15. Ένωση Ζωοφίλων Θήρας (Santorini Animal Welfare, SAWA)
 16. ΕΠΑΑΖ Εταιρεία για την Περίθαλψη Αδέσποτων και Άγριων Ζώων (EPAAZSociety for the Care of Stray and Wild Animals)
 17. ΕΣΠΙ – Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (Greek Horse Protection Society)
 18. Ζακυνθινός Όμιλος Μέριμνας Ζώων (Zakynthos Animal Welfare)
 19. ΖΟΕ Σαλαμίνας (Salamina Animal Rescue Team)
 20. Ζω.Ε.Σ. (Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων)
 21. ΖΩΦΙΨΥ – Φιλοζωικη Ένωση Προστασίας Αδέσποτων Φιλοθέης–Ψυχικού (‘ZOFIPSY’ – Filothei–Psychico Animal Welfare)
 22. Ζωοφιλική Αδέσποτων Πηλίου (Pelion Animal Welfare)
 23. Ζωοφιλική Ένωση Αμαλιάδας (Amaliada Animal Welfare Union)
 24. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης (Ilioupolis Animal Welfare Union)
 25. Zωοφιλική Ένωση Μεγάρων (Megara Animal Welfare Union)
 26. ΖΩΟΦΙΛΟΣ &ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Halkida Animal Welfare & Environmental Association)
 27. ΖΩΟΦΟΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (Zophoros, Crete)
 28. ‘Η Αγάπη’ Φιλοζωικό Σωματείο Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη (‘AGAPI’ Animal Welfare – Pylea–Chortiatis Municipality)
 29. Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ (VOCAL – Voice of the Cat’s Alliance)
 30. ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποείδών (IPPOTHESIS, Panhellenic Equine Welfare)
 31. Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων (KAZ Shelter for Stray Animals)
 32. Καταφύγιο Ζώων (Animal Refuge)
 33. Κέντρο Προστασίας και Περιθαλψης Αγριας Ζωής Μεσσηνια (Wildlife Rescue Center Messinia)
 34. Κιβωτός – Animal Rescue Kos
 35. Κιβωτός Κέρκυρας (Corfu Animal Welfare)
 36. Κίνηση για τα Δικαιώματα των Ζώων ΚΙ.ΔΙ.ΖΩ.
 37. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΩΝ (GOUVES ANIMAL SHELTER)
 38. Κορίνθια Προστασία Αστικής Πανίδας (Korinthean Protection of Urban Fauna)
 39. Κορωπί Πολιτισμός – Περιβάλλον – Ζωοφιλία (KoropiCulture–Environment–AnimalWelfare)
 40. Μέριμνα Αδέσποτων Ζώων Πτολεμαΐδας ‘Οι Μουσούδες’ (‘Mousoudes’ AnimalWelfare, Ptolemaida)
 41. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (CHALKIDIKI ANIMAL RESCUE)
 42. Πανελλήνια Ομάδα Κατά της Κακοποίησης Ζώων (Panhellenic Group against the abuse of Animals)
 43. Παρέμβαση για τα Ζώα – Πρέβεζα (Intervention for the Animals – Preveza)
 44. Πήγασος – Φιλοζωικός Σύλλογος Πικερμίου (Pegasus Animal Welfare, Pikermi)
 45. Πολιτιστικό & Φιλοζωικό Εθελοντικό Σωματείο Ν. Τρικάλων ‘Άρτεμις’ (Artemis Cultural and Animal Welfare Association)
 46. Πολιτιστικό Οικολογικό-Φιλοζωικό Σωματείο ‘Αίσωπος’ Καβάλας (Kavala Animal Welfare ‘Aisopos’)
 47. Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Γυθείου (Gythio Cultural and Animal Welfare Society)
 48. Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Μονεμβασιάς (Animal Welfare Association of Monemvasia)
 49. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Sparti Animal Welfare and Environmental Association)
 50. Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Φροντίζω Αλεξανδρούπολης (Alexandroupoli Animal Welfare & Environmental Association Frontizo)
 51. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ (Animal Protection Aegina Agistri)
 52. ΣΠΑΖ – Σύλλογος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων (SPAZ – Society for the Protection of Stray Animals)
 53. Στέγη Ζώων Άγιος Φραγκίσκος Ασσίζης
 54. Στέγη Προστασίας Αδέσποτων Ζώων (TakisShelter)
 55. Στοργή, Φίλοι Ζώων Σκύδρας (‘Storgi’ Animal Welfare, Skydra)
 56. Σύλλογος Αγάπης για τα Ζωά Κόρινθος (Korinthos Love for Animals Animal Welfare)
 57. Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου (Paros Animal Welfare Society PAWS)
 58. Σύλλογος Προστασίας των Ζώων Σητείας “Αλληλεγγύη” (Sitia Animal Rescue)
 59. Σωματείο Ζωόφιλων Λευκάδας (Lefkada Animal Welfare)
 60. Σωματείο Κύμης Αλιβερίου (Organization of Kimi – Aliveri)
 61. Σωματείο Περίθαλψης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Stray.gr (Organization for the Care and Protection of Stray Animals – Stray.gr)
 62. Σωματείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ζώων & Περιβάλλοντος ‘Οδυσσέας’ (‘Odysseas’ Organization for the Protection of Animal Righs & the Environment)
 63. Σωματείο Φιλόζωων Κεφαλληνίας (Kefalonia Animal Trust)
 64. ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (GHOST DOGS OF ASPROPYRGOS)
 65. Τετράποδη Αγάπη (Four-Legged Love)
 66. Υδραϊκή Κιβωτος (HydraArk)
 67. Φιλανθρωπικός, Φιλοζωικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΚΥΝ-ωνία (SoudaShelterProject)
 68. Φιλοζωικη Δραση Εθελοντων Αγιας Μαρίνας Κορωπίου (Aghia Marina Koropi Volunteers Animal Action)
 69. Φιλοζωική Δράση Θεσπρωτίας (Thesprotia Animal Action)
 70. Φιλοζωική Δράση Ναυπάκτου (Nafpaktos Animal Action)
 71. Φιλοζωική Ένωση – Αδέσποτες Ψυχές Αμαλιάδας (Amaliada Animal Welfare ‘Stray Souls)
 72. Φιλοζωική Ένωση Βούλας (Voula Animal Welfare)
 73. Φιλοζωική Ένωση Μαλεσίνας – Η Φωνή Των Αδέσποτων (Malesina Animal Welfare – ‘The Voice of Strays’)
 74. Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Δράση Εθελοντών Δίου-Ολύμπου ‘Ο Περίτας’ (‘Peritas’ Animal Welfare and Environmental Action of Volunteers of Olympos)
 75. Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ένωση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης “Ο Άργος” (Animal Welfare and Environmental Orgazization Vari Voula Vouliagmeni “Argos”)
 76. Φιλοζωική Κομοτηνής (Komotini Animal Welfare)
 77. Φιλοζωική Ομάδα Αδέσποτα Εξάρχεια
 78. Φιλοζωική Ομάδα Γρεβενών (Grevena Animal Welfare Team)
 79. Φιλοζωική Ομάδα Μαρκόπουλο–Πόρτο Ράφτη (Markopoulo–Porto Rafti Animal Welfare Team)
 80. Φιλοζωικη Ομαδα Οι Αδέσποτες (‘The Strays’ Animal Welfare Team)
 81. Φιλοζωική Ομάδα Σύρου (Animal Wefare Group Syros)
 82. Φιλοζωική Οργάνωση Αγρινίου (AgrinioAnimalWelfare)
 83. ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΦΟΜ-ΜΙΑΟ (WESTERN MANI ANIMAL WELFARE FOM-MIAO)
 84. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ “ΑΓΑΠΗ” (Ermionida Animal Welfare & Environmental Organization “AGAPI”)
 85. Φιλοζωικό Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σωματείο ‘Κιβωτός’ (Πολύγυρου) (‘Kivotos’ AnimalWelfare, CulturalandEnvironmentalActionSociety)
 86. Φιλοζωικό Πολιτιστικό Σωματείο ‘Φροντίζω’ (‘Frontizo’ Animal Rescue and Welfare Organisation)
 87. Φιλοζωικό Σωματείο Άργος Θεσσαλονίκη (‘Argos’ Animal Welfare, Thessaloniki)
 88. Φιλοζωικό Σωματείο Αρτέμιδας (Artemida Animal Welfare)
 89. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ (Animal Welfare of Volos World and Nature)
 90. Φιλοζωικό Σωματείο Η Αδέσποτη Φωνή (‘Stray Voice’ Animal Welfare)
 91. Φιλοζωικό Σωματείο Δεύτερη Ευκαιρία (SCARS – Second Chance Animal Rescue Society)
 92. Φιλοζωικό Σωματείο Ιωαννίνων Κίνηδη για τα Δικαιώματα των Ζώων ΚΙ.ΔΙ.ΖΩ. (Animal Welfare of Ioannina KI.DI.ZO.)
 93. Φιλοζωικο Σωματείο Λάρισας Αnim.A.L. (Animal Adoptions Larissa)
 94. Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου Αδέσποτες Ψυχές (Lemnos Animal Rescue – ‘Stray Souls’)
 95. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ “ΕΛΠΙΔΑ” (ELPIDA SHELTER OF HOPE)
 96. Φιλοζωικο Σωματείο Ναυπλίου Αδέσποτοι (Nafplio Animal Rescue ‘Adespoti’)
 97. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Alexandroupoli Animal Welfare KIVOTOS)
 98. Φιλοζωικό Σωματείο Κιλκίς (Kilkis Animal Welfare)
 99. Φιλοζωικό Σωματείο ‘Οδυσσέας’ (‘Odysseas’ Animal Welfare)
 100. Φιλοζωικό Σωματείο Πανοράματος ΄Κύων και Γαλή’ (Panorama Animal Welfare – ‘Kyon & Gali’)
 101. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (MAKE IT PAWSIBLE)
 102. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου (Samos Animal Welfare)
 103. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας (Kalamata Animal Welfare)
 104. Φιλοζωικός Όμιλος Καρδίτσας (Karditsa Animal Welfare)
 105. Φιλοζωικός Όμιλος Σερρών (Seres Animal Welfare)
 106. Φιλοζωικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δήμου Ευρώτα (Animal Welfare & Environmental Association Evrota)
 107. Φιλοζωικός Πολιτιστικός Σύλλογος Εθελοντών Κορδελιού–Ευόσμου ‘Πράξη & Δράση’ (Animal Welfare and Cultural Action of the Volunteers of Kordelio-Evosmos ‘Praxi & Drasi’)
 108. Φιλοζωικός πολιτιστικός Σύλλογος Φυλής “ΑΓΑΠΑΖΩ” (Animal Welfare Association of Fili “AGAPAZO”)
 109. Φιλοζωικός Σύλλογος Αιγιάλειας ‘Τα Φιλαράκια’ (‘Ta Filarakia’ Animal Welfare Association of Aigialeia)
 110. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ (Northern Evia Animal Welfare Artemis)
 111. Φιλοζωικός Σύλλογος Θήβας Άγιος Φραγκίσκος (St Francis Animal Welfare Association of Thiva)
 112. Φιλοζωικός Σύλλογος Καρύστου (Karystos Animal Welfare)
 113. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστενών “ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ” (Krestena Animal Welfare “NOIAZOMAI”)
 114. Φιλοζωικός Σύλλογος Νέας Φιλαδέλφειας (Nea Philadelphia Animal Welfare)
 115. Φιλοζωικός Σύλλογος Παγγαίου ‘Η Ελπίδα’ (PaggaioAnimalWelfare ‘Elpida’)
 116. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου (Pyrgos Animal Welfare Society)
 117. Φιλοζωικός Σύλλογος Ρεθύμνου “Ζωόφιλοι Ρεθύμνου” (Rethimno Animal Welfare)
 118. Φιλοζωικός Σύλλογος Σαλαμίνας ‘Καρδιά’ (Salamina Animal Welfare ‘Kardia’)
 119. Φιλοζωικός Σύλλογος Χίου (Chios Animal Welfare Society)
 120. Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου (East Pelion Animal Welfare)
 121. Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας – Save Patras Strays
 122. ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (Friends of Animals Drama)
 123. Φίλοι Ζώων Ωραιοκάστρου (Friends of Animals Oreocastro)
 124. Animaid Animal Rescue AMKE
 125. Αnimal Action Aid – Δράση και Βοήθεια για τα Ζώα
 126. Animal Care Lefkas
 127. Animal Rights Runners
 128. Cat Rescue Athens
 129. Cats Pyjamas Rescue
 130. CRETAN ANIMAL PROTECTION
 131. Dreamdancers
 132. Ethos and Empathy
 133. Filos Dog Rescue – Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Φίλος Διάσωσης Σκύλου
 134. Furever Friends
 135. Healing Paws Animal Rescue
 136. Help Athens Lonely Cats – Prince Cats House
 137. Let’s Be S.M.A.R.T.
 138. LiberalAnimal Greece
 139. Nine Lives Greece – Οι Επτάψυχες
 140. SAPT Hellas
 141. Save a Greek Stray
 142. Skiathos Cat Welfare Association
 143. Stray Paws Santorini

Ondertekend door de buitenlandse stichtingen:

 1. Above and Beyond English Setter Rescue (USA)
 2. A.C.Ε. Τiere in Not e.V. (Germany)
 3. Anima Lefkada e.V (Germany)
 4. Begegnungsstätte Mensch-Hund e.V. (Germany)
 5. Caring for the Animals Trust (United Kingdom)
 6. DASH DOGS UK (United Kingdom)
 7. ” DFA ” Danish Friends of Animals (Denmark)
 8. Dog Rescue Greece (The Netherlands)
 9. Fellnasen Stuttgart e.V. (Germany)
 10. Flying cats e.V. (Germany)
 11. Förderverein Arche Noah Kreta e. V./Tierärztepool (Germany)
 12. Foundation Animal Association International Stichting AAI (The Netherlands)
 13. George Animal Foundation(The Netherlands)
 14. Graeske HUNDE (Denmark)
 15. Greek Animal Rescue (United Kingdom)
 16. Greek Cat Welfare Society (United Kingdom)
 17. Grekisk Gatuhund (Sweden)
 18. Griechische Pfötchen suchen ein Zuhause e.V. (Germany)
 19. HIPAW Humans for International Projects in Animal Welfare (USA)
 20. Hundegarten Serres E.V (Germany)
 21. Kretahunde.dk (Denmark)
 22. Limani – Hoffnung fuer Streunerpfoten e.V (Germany)
 23. Look Tierschutzverein Deutschland e.V. (Germany)
 24. Mirtos Animal Project (The Netherlands)
 25. New England Helps Greek Strays (USA)
 26. Nothunde-Team e.V. (Germany)
 27. Pfoetchenhilfe Bayern e.V. (Germany)
 28. Pfotenhilfe Oropos-Attikis e.V. (Germany)
 29. Sappho’s Stray Cats (The Netherlands)
 30. SettusFree Happy Tails (UK)
 31. Skylos Strays (The Netherlands)
 32. Stichting Huize zwerfhond (The Netherlands)
 33. Stichting Setter Rescue (The Netherlands)
 34. Stichting Story of the Strays (The Netherlands)
 35. Stichting Zwerfdieren Kreta (The Netherlands)
 36. Strassenhunde Kreta e.V (Germany)
 37. STRAY Einsame Vierbeiner (Germany)
 38. Tiere in not griechenland e.v. (Germany)
 39. Tierhilfe-Korfu e. V. (Germany)
 40. Tierhilfe 2Leben e.V (Γερμανία)
 41. Tierfreunde Kefalonia (Austria)
 42. Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. (Germany)
 43. Tierpflegenest Backnang – artgerechtes Tierheim e.V. (Germany)
 44. Tierschutzverein Südkreta e.V. (Germany)
 45. Tierschutzverein Tierisch Grenzenlos e. V. (Germany)
 46. Tlapky z Korfu z.s/Paws from Corfu (Czech Republic)
 47. Zorro Dogsavior e.v. (Germany)

Met de steun van de 3 federaties:

 1. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία -ΠΦΠΟ (Panhellenic Animal Welfare and Environmantal Federation)
 2. Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία – ΠΦΟ (Panhellenic Animal Welfare Federation)
 3. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής-Σαρωνικού (Attica-Saronikos Animal Welfare Federation)

Contact: info@savethevoiceless.com

*Διαβάστε την επιστολή στα Ελληνικά

*Read the letter in English here

*Auf Deutsch HIER

*Læs brevet på dansk HER

Μοιράσου το άρθρο

Σχόλια 10

  1. I will not travel to greece anymore if the welfare of dogs and cats on the streets is not put on the agenda. Their is a solution to this problem. Sterelization, education. Get them of the streets and lets help the shelters with their work.

 1. Beste overheid,

  Hoe moeilijk is het om intelligentie en lef te tonen en alles te onderzoeken voordat er zeer domme opmerkingen worden gedaan richting vrijwilligers en redders van dieren in uw en ons land?

  Help en steun ze!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *