Σε συκοφαντική σελίδα fake news, που δυσφημεί την Ελλάδα, ο Γιάννης Τσιρώνης ονομάζει τους εθελοντές “λαθρεμπόρους”

Η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα παγκοσμίως, όπου σε κάποιους ακραίους κύκλους, η υιοθεσία αδέσποτων ονομάζεται “εμπόριο” και λαθρεμπόριο” Με τεράστιο πληθυσμό αδέσποτων ζώων, καθημερινές εγκαταλείψεις, και άπειρα περιστατικά …